Alles over cookies, privacy en AVG

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om zowel off- als online vertrouwelijk met jouw zakelijke en eventuele persoonlijke gegevens om te gaan. Daarom houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Hierna een toelichting op deze eisen.

Bij de verwerking houden wij ons aan de AVG eisen, dat betekent onder andere dat we:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat we dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • Het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en/of te verwijderen
 • Verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Welke gegevens verwerken wij en waarom

Training en coaching

Je kunt jouw gegevens verstrekken t.b.v. trainingen en coaching. Wanneer je gegevens doorgeeft per mail, telefonisch of via registratieformulier, dan verstrek je actief persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt om je te informeren over de diensten zoals aangeduid op het moment van inschrijven. Daarnaast geef je ons toestemming om in de toekomst specifieke informatie te sturen over 'lopende trajecten' waar jij aan deelneemt.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

Voor jouw deelname aan trainingen en/of coaching verwerken we voor je uit- of inschrijving de volgende gegevens: naam, (zakelijk) adres, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, datum bijeenkomst, aanwezigheid, prijsafspraak en eventuele betalingsregeling. Daarnaast kunnen wij je tijdens jouw registratie of deelname aan bijeenkomsten ook vragen om andere informatie te verstrekken zoals eerdere begeleiding, medische gegevens, functietitel, branche en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verwerkt in een gegevensbestand. Tevens kunnen we telefonisch of per de e-mail contact opnemen om je verder te informeren naar aanleiding van een door jouw ingediende aanvraag.

Nieuwsbieven en evaluatieformulieren

Wanneer je cliënt of deelnemer bent of bent geweest dan onderhouden we contact en informeren wij je via nieuwsbrieven. Daarnaast maken we gebruik van evaluatieformulieren om te reflecteren op onze activiteiten en de ontwikkeling daarvan.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

Om je specifieke nieuwsbrieven en evaluatieformulieren toe te zenden, verwerken we persoonsgegevens zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres, tevens kunnen we telefonisch of per e-mail contact opnemen om je verder te informeren naar aanleiding van een door jouw ingevuld evaluatieformulier.

Het afsluiten, administreren en uitvoeren van overeenkomsten

Wanneer je deelneemt aan een training of een individueel coaching traject, dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Als de periode van zeven jaar verstreken is en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie, verwijderen we de persoonsgegevens uit onze database.

Verstrekking aan derden

Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we soms derden in (zoals collega coaches, secretariële ondersteuning etc.). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de desbetreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treffen we de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover in dat kader noodzakelijk. In ieder geval verwerken deze derde partijen jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij bewaren de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wij verwerken persoonsgegevens in een aparte database die alleen daar bewaard wordt.

Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites.

Corrigeren of verwijderen van je gegevens

Wil je je persoonsgegevens inkijken of verwijderen? Dan vragen we je hierbij dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, corrigeren of verwijderen wij jouw gegevens. Wij kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek bijgehouden. Bij het volgende bezoek met hetzelfde apparaat, wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen. Op deze wijze maken wij het bezoek aan de website van Trainingsbureau Signaal gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?

Trainingsbureau Signaal maakt gebruik van functionele en analytische cookies. We houden website-statistieken bij met Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google.

Soorten cookies die wij gebruiken

PHPSESSID

Dit is een cookie gebruikt door PHP (taal waarmee deze website is gebouwd) om bij te houden welke pagina's je op deze website heeft bezocht en of je het contactformulier hebt ingevuld.

Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

_GA

Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. De informatie die hiermee wordt verzameld, wordt door Google geanonimiseerd (dat wil zeggen niet meer terug te leiden tot een persoon) opgeslagen.

Bewaartermijn: 2 jaar

_GID

Ook deze cookie is van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersactiviteit te groeperen per gebruiker.

Bewaartermijn: 24 uur (na laatste activiteit)

_GAT

Ook deze cookie is van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken naar Google Analytics te beperken.

Bewaartermijn: 1 minuut

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden?

Als je cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het websitegebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies

Wil je toch liever geen gebruik maken van cookies, dan kan je deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via jouw browser.

Beveiliging

De verbinding met onze website is beveiligd met een SSL-certificaat (herkenbaar aan het groene slotje voor het websiteadres). Dit betekent dat de gegevens die je op onze website invult, gecodeerd worden verstuurd en deze informatie niet kan worden ingezien of worden aangepast.

Waarom kiezen voor Trainingsbureau Signaal?

 • Praktijkgerichte trainingen
 • Kleine groepen
 • Persoonlijke aandacht
 • Ervaringsdeskundige trainers
Meer over ons

Voor wie?

Onze trainingen zijn geknipt voor iedereen met een rol als professioneel ondersteuner:

 • Managementassistent
 • Personal assistant
 • PMO’er
 • (Directie)secretaresse
 • Managementondersteuner
 • Projectondersteuner
 • Programmasecretaris